Vườn lan Hồ Điệp nhà kính hiện đại bật nhất Việt Nam

Vườn lan Hồ Điệp nhà kính hiện đại bật nhất Việt Nam

Đầu tháng 02 vừa qua Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Đức Phát vừa đi thăm và kiểm tra tình hình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, phát triển nông nghiệp công nghệ cao và xây dựng chuỗi sản xuất tiêu thụ nông sản trên địa bàn huyện Đơn Dương tỉnh Lâm Đồng.